beninca cab himologo rise copy beninca holding copy myone
euro mimf gdje se nalazimo2

Kako nas naći?


Nalazimo se na magistralnom putu M18 na Ceriku. Ukoliko dolazite iz pravca Orašja i krećete se prema Tuzli, nalazimo se sa desne strane, prije samog skretanja za Brčko. Ukoliko dolazite iz pravca Tuzle i krećete se prema Orašju, nalazimo se s lijeve strane, nakon odvajanja puta za Brčko.

page background dors